Galerie Foto

This text will be replacedMinisterul Afacerilor Externe şi Integarării Europene Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova

Centrul de Apel Products of Moldova Airmoldova E-services Registru Chamber

Cooperarea economică

Volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Grecia (fără a se ţine cont de activitatea comercială a agenţilor economici din raioanele de est) în primele 3 luni ale anului 2011 a înregistrat suma de 37,2 milioane U.S.D. înregistrând o creştere cu 60,3% în comparaţie cu aceiaşi perioadă a anului 20010 şi cu 260% faţă de primele 3 luni ale anului 2009.

Evoluţia schimburilor comerciale

(mln. USD)

   
3L 2010
 
3L 2011
Dinamica
2011/2010
Total 23,2 37,2 160,3%
Export 7,4 11,9 160,8%
Import 15,8 25,3 160,1%
Sold -8,4 -13,4 159,52%

Exportului mărfurilor moldoveneşti în Grecia îi revine o pondere de 2,5% din volumul total al exportului RM către ţările lumii, astfel Grecia situându-se pe locul 10 ca partener al Republici Moldova la export. De menţionat că în 3 luni ale anului 20011, agenţii economici din Republica Moldova au exportat în Grecia mărfuri în sumă de 11,9 mil U.S.D.

În primele luni ale anului 2011 în Republica Moldova au fost importate mărfuri din Grecia în valoare de 25,3 mil. U.S.D., înregistrând o creştere faţă de anul 2010 cu 59,6%. Astfel, importului cu Grecia îi revine o pondere de 2,3% în importul total de mărfuri al Republicii Moldova, iar Grecia deţine în acest sens, locul 9 ca partener al ţării noastre la import.