PROGRAMARE
on-line

Galerie Foto

This text will be replaced
Privatization

Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Taxe consulare

La data de 24.09.2010 a fost adoptată Legea cu privire la taxele consulare, care reglementează cadrul legal privind cuantumul taxelor consulare precum şi procedura de încasare a taxelor pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lîngă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova. La data intrării în vigoare a prezentei legi (24.12.2010), a fost abrogată Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 26 septembrie 2000.

De asemenea, necesită a fi menţionat despre faptul că, în baza Ordinului nr. 7 din 20.02.2012, solicitanţii serviciilor consulare, urmează să achite inclusiv şi taxa consulară aferentă în mărime de 10 euro pentru perfectarea buletinelor de identitate şi/sau paşapoartelor de călătorii în străinătate, şi respectiv taxa consulară aferentă în mărime de 8 euro pentru alte servicii consulare (de ex. acte notariale, vize).

Rechizitele bancare a Misiunii din cadrul Banca Națională a Greciei (EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Cont bancar 104/480 481-31
IBAN: GR50011010400000
SWIFT (BIC) ETHNGRAA

Serviciile consulare prestate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova şi cuantumul taxelor consulare

Nr.
crt.
Serviciul Taxe pentru serviciile consulare,
în euro
Taxe pentru acoperirea cheltuielilor aferente,
în euro
Total
I. Perfectarea vizelor
1 Tip A – viză de tranzit aeroportuar 20 0 20
2 Tip B - viză de tranzit 40 0 40
3 Tip C - viză de scurtă şedere 60 0 60
4 Tip D - viză de lungă şedere 80 0 80
II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente
1 I. Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova (6 saptamini) 40 11+39 90
  II. Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova pentru copii pila la 12 ani (6 saptamini). 40 10+30 80
2 Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al Republicii Moldova 30 11+19 60
3 Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respective 150 20 170
4 Eliberarea titlului de călătorie 20 5 25
III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei
1 Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 10 5 15
2 Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 300 20 320
3 Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective 10 5 15
4 Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 50 0 50
5 Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova 10 0 10
6 Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 50 0 50
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1 Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 50 20 70
2 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă 250 20 270
3 Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 50 20 70
4 Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei 150 20 170
5 Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 20 5 25
6 Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 20 10 30
V. Îndeplinirea actelor notariale
1 Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice
30
60
0
0
30
60
2 Autentificarea testamentului 30 0 30
3 Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj 100 5 105
4 Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale 50 (pentru fiecare lună) 5 (pentru fiecare lună) 55 (pentru fiecare lună)
5 Legalizarea semnăturilor de pe documente 10 0 10
6 Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele 2 (pentru
o pagină)
0 2 (pentru
o pagină)
7 Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele 10 (pentru
o pagină)
5(pentru
o pagină)
15(pentru
o pagină)
8 Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului
20
10
15
0
0
0
20
10
15
9 Primirea documentelor la păstrare 20 (pentru fiecare lună) 0 (pentru fiecare lună) 20 (pentru fiecare lună)
10 Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 10 0 10
11 Întocmirea protestelor de mare 30 0 30
12 Asigurarea probelor 50 0 50
13 Alte acte notariale 50 0 50
VI. Legalizarea consulară
  Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice
30
60
5
5
35
65
VII. Alte acţiuni consulare
1 Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova 30 5 35
2 Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte 30 5 35