PROGRAMARE
on-line

Galerie Foto

This text will be replaced
Privatization

Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Noutăţi MAEIE

26 de ani de cooperare între Republica Moldova şi Organizaţia Naţiunilor Unite

26 de ani de cooperare între Republica Moldova şi Organizaţia Naţiunilor Unite
La 2 martie 1992 Adunarea Generală ONU a adoptat Rezoluţia prin care Republica Moldova a devenit membru a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
 
Prin exercitarea calităţii de membru, Republica Moldova a reuşit să se afirme ca actor angajat plenar în realizarea obiectivelor organizaţiei în diverse domenii, precum dezvoltarea durabilă, menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, respectarea drepturilor omului ş.a.m.d.
 
Republica Moldova şi-a adus aportul de-a lungul anilor prin experţii săi şi continuă să deţină statutul de membru într-o serie de organe elective importante ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, cum ar fi Comisia pentru Populaţie şi Dezvoltare, Comisia pentru Dezvoltare Socială, Comitetul împotriva Torturii, Consiliul Economic şi Social ONU.
 
La ora actuală, peste 20 de agenţii specializate, fonduri şi programe au oficii la Chişinău, care au asistat şi continuă să sprijine autorităţile naţionale în promovarea reformelor în cele mai diverse sectoare ale economiei naţionale.

Pe parcursul celor 26 ani de activitate în cadrul ONU, un rol important în promovarea intereselor şi priorităţilor naţionale îl are Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europe împreună cu  misiunile ţării noastre acreditate pe lângă organizaţie şi oficiile sale la New York, Geneva şi Viena, contribuind la avansarea continuă a dialogului cu forumul universal.