Galerie Foto

This text will be replacedMinisterul Afacerilor Externe şi Integarării Europene Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova

Centrul de Apel Products of Moldova Airmoldova E-services Registru Chamber

Regimul juridic al certificatelor privind starea civilă a persoanei

Documentul oficial care confirmă starea civilă a persoanei este certificatul privind starea civilă. Certificatul privind starea civilă poate fi de uz intern sau extern, ambele avînd o perioadă de valabilitate de 3 luni. Certificatul privind starea civilă se eliberează titularului sau reprezentantului acestuia. Modalitatea de eliberare a certificatului privind starea civilă este condiţionată de destinaţia certificatului. Astfel, certificatul pentru uz intern, este eliberat de către oficiul stare civilă din raza teritorială a domiciliului solicitantului, iar certificatul pentru uz extern este eliberat de către Serviciul de Stare Civilă. În scopul obţinerii unui certificat privind starea civilă pentru uz extern, solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu, următoarele acte: