Galerie Foto

This text will be replacedMinisterul Afacerilor Externe şi Integarării Europene Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova

Centrul de Apel Products of Moldova Airmoldova E-services Registru Chamber

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

Cetăţenii Republicii Moldova, stabiliţi cu domiciliul permanent în Grecia şi luaţi în evidenţă consulară la Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă, care doresc sa renunţe la cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile respective la secţia consulară a Ambasadei.

Pentru examinarea cererii de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova solicitanţii depun la Ambasadă următoarele acte:

Toate documentele eliberate de organele competente Greceşti sau a altui stat, urmează a fi traduse în limba moldovenească şi autentificate de către un traducător autorizat, fie de către notar. Documentele menţionate în p.p. a) - o) se prezintă în original. Documentele menţionate în punctele a) - d), l) - o) vor rămîne la dispoziţia Ambasadei.

Documentele, menţionate în p.p. f) - k), eliberate de organele competente ale altor state începînd cu data de 17 august 2001 pînă în prezent, urmează a fi transcrise la Serviciul Stare Civilă (or. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 58/A), şi înlocuite cu documente moldoveneşti la Oficiul de Stare Civilă al municipiului Chişinău (str. Sfatul Ţării, 1). Documentele eliberate pînă la 17 august 2001, urmează a fi traduse în limba moldovenească şi autentificate de către un traducător autorizat fie de către notar.