Galerie Foto

This text will be replacedMinisterul Afacerilor Externe şi Integarării Europene Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova

Centrul de Apel Products of Moldova Airmoldova E-services Registru Chamber

Solicitarea documentelor din Republica Moldova

Cazier Judiciar

Cetăţenii Republicii Moldova sau cetăţenii străini pot solicita Ambasada în contextul obţinerii cazierelor juridice.

Cererea pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar urmează să fie depusă (personal sau prin poştă) la Ambasadă, cu perceperea anticipată a taxelor consulare. Pentru solicitarea certificatului de cazier judiciar este necesar să prezentaţi:

NOTĂ:
Certificatul de cazier judiciar se eliberează de către Misiunea Diplomatică în limba română, care ulterior, urmează a fi supus procedurii de traducere.

Conform art. 2 şi 3 din Convenţia europeană privind abolirea legalizării actelor îndeplinite de către agenţii diplomatici sau consulari, încheiată la Londra la 7 iunie 1968, fiecare stat parte scuteşte de legalizare documentele care au fost întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai unui stat parte care acţionează în capacitatea lor oficiala şi exercită funcţiile sale pe teritoriul oricărui stat, şi care urmează a fi prezentate fie pe teritoriul celuilalt stat parte, fie agenţilor diplomatici sau consulari ale celuilalt stat parte care exercită funcţiile sale pe teritoriul unui stat care nu este parte la Convenţie.

Convenţia de asemenea se aplică certificatelor oficiale, cum ar fi cele privind menţiuni de înregistrare a unui document sau fapt existent la o dată anumită şi autentificare a semnăturilor, anexate de către agenţii diplomatici şi consulari la documentele.

Lista actualizată a statelor părţi poate fi consultată pe pagina Consiliului Europei accesînd http://conventions.coe.int/

ATENŢIE:
Achitarea serviciilor consulare se efectuează exclusiv în prin virament bancar.
Contul bancar al Misiunii:
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10448048131