PROGRAMARE
on-line

Galerie Foto

This text will be replaced
Privatization

Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Acţiuni notariale

 

Programare ON-LINE

  

 Perfectarea actelor notariale

 Secţia consulară prestează servicii notariale precum: procuri, declaraţii, certificate, autentificarea semnăturii, legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele etc., la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi permanent sau temporar pe teritoriul Republicii Elene.

 Pentru perfectarea procurii, solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, urmează să prezinte personal la Ambasadă, conform programării, următoarele acte:

     1. Paşaportul naţional pentru călătorii în străinătate valabil, în original;

     2. Copia buletinului de identitate, valabil, a persoanei pe numele căruia se perfectează actul;

     3. Confirmarea achitării plății la bancă (Contul misiunii 104/480 481-31 la Banca Națională a Greciei/Eθνικη Τραπεζα) în mărime de 30 euro

 

ELIBERAREA CERTIFICATELOR

Secţia consulară perfectează certificate precum: certificatul privind locul nașterii, certificatul privind componența familiei, etc.

Pentru perfectarea unui certificat, solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, urmează să prezinte personal la Ambasadă, conform programării, următoarele acte:

     1. Paşaport naţional pentru călătorii în străinătate valabil în original;
 
     2. Certificatul de naștere(după caz);
 
     3. Certificatul de căsătorie/ divorț (după caz);
 
     4. Certificatele de naștere a copiilor (după caz);
 
     5. Confirmarea achitării plății la bancă (Contul misiunii 104/480 481-31 la Banca Națională a Greciei/Eθνικη Τραπεζα) în mărime de 30 euro
    

LEGALIZAREA COPIILOR DE PE DOCUMENTE ŞI A EXTRASELOR DIN ELE

Pentru legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele, eliberate de autorităţile competente ale Republicii Moldova, solicitantul, cetățeanul Republicii Moldova, urmează să prezinte personal la Ambasadă, conform programării, următoarele acte:

     1. Paşaportul naţional pentru călătorii în străinătate valabil,în original;

     2. Actul în original şi două copii;

     3. Confirmarea achitării plății la bancă (Contul misiunii 104/480 481-31 la Banca Națională a Greciei/Eθνικη Τραπεζα)

Taxa consulară:

  • pentru fiecare act - 2 Euro.