Galerie Foto

This text will be replacedMinisterul Afacerilor Externe şi Integarării Europene Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova

Centrul de Apel Products of Moldova Airmoldova E-services Registru Chamber

Acţiuni notariale

Perfectarea actelor notariale

Secţia consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Elenă efectuează perfectarea actelor notariale (procuri, declaraţii, certificarea semnăturii, Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele etc.) la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi permanent sau temporar în Republica Elenă.

Pentru perfectarea unui act notarial este necesar de a depune personal la Ambasadă, următoarele documente:

Taxa consulară şi taxa aferentă pentru perfectarea procurilor în numele persoane fizice – 38 Euro.

Taxa consulară şi taxa aferentă pentru perfectarea procurilor în numele persoane juridice – 68 Euro.

Contul bancar al Misiunii:

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10448048131

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele.

Pentru legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele, acte originale eliberate de autorităţile competente ale Republicii Moldova, urmează să vă prezentaţi la Ambasadă, conform programării, cu documentele corespunzătoare în original şi copie precum şi cu paşaportul de călătorii în străinătate valabil.

Taxa consulară – pînă la 4 file - 2 Euro fila. Taxa aferentă – 2 Euro .
- mai mult de 4 file - 2 Euro fila. Taxa eferentă – 5 Euro.

Notă: Taxa aferentă se achită o singură dată (nu pentru fiecare pagină.).