Galerie Foto

This text will be replacedMinisterul Afacerilor Externe şi Integarării Europene Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova

Centrul de Apel Products of Moldova Airmoldova E-services Registru Chamber

Sistemul medical şi acordarea ajutorului medical în caz de urgenţă

Asigurarea medicală este obligatorie în Grecia. Recomandăm tuturor cetăţenilor Republicii Moldova care călătoresc în Grecia să procure poliţe de asigurare medicală şi de călătorie, pentru întreaga durată a deplasării.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, trebuie luată în primul rând legătura cu agentul sau partenerul grec al societăţii de asigurări care a eliberat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot oferi serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare. Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

Migranţii care locuiesc legal în Grecia au dreptul la serviciile sociale şi la accesul la Sistemul Naţional de Sănătate. Imigranţii ilegali, conform legii noi, primesc îngrijire medicală în cazuri de urgenţă. De asemenea, legislaţia greacă stipulează că directorii spitalelor şi ai clinicilor sunt obligaţi sa informeze poliţia sau Serviciul de Imigrare despre sosirea şi plecarea migraţilor trataţi la ei. De asemenea, imigranţilor infectaţi cu HIV li se acorda reşedinţa şi servicii medicale, daca se dovedeşte ca aceste servicii nu sunt accesibile în ţara lor de origine.

La spitalul Aegnition din Atena (psihiatric) exista o unitate specială pentru migranţi care funcţionează de doua ori pe săptămînă. Pe lîngă aceasta, sunt ONG-uri, cum ar fi Doctorii Lumii, Doctori fără frontiere etc., care tratează străinii, indiferent de statutul lor.

În caz de accident, cînd este necesar acordarea asistenţei medicale de urgenţă, cu intervenţia imediată a autorităţilor greceşti, trebuie apelat numărul de contact: 166 (Serviciul Asistenţă Medicală Urgentă).