Galerie Foto

This text will be replacedMinisterul Afacerilor Externe şi Integarării Europene Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova

Centrul de Apel Products of Moldova Airmoldova E-services Registru Chamber

Susţinerea diasporei moldoveneşti

Potrivit legislaţiei, sînt recunoscute ca persoane originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare, persoanele şi urmaşii acestora, care provin prin obîrşia, rădăcinile şi strămoşii lor din fosta Basarabie, Bucovina de Nord, ţinutul Herţa şi, în special, din actualul teritoriu al Republicii Moldova şi care, pomenindu-se, în virtutea diferitor împrejurări, dincolo de hotarele patriei lor istorice, îşi conştientizează originea şi se consideră reprezentanţi ai diasporei.

Funcţia de coordonare a procesului de promovare a politicii de stat privind susţinerea diasporei moldoveneşti este realizată de organul administraţiei publice centrale al Republicii Moldova - Biroul Relaţii Interetnice.

Susţinerea financiară a activităţilor de păstrare a identităţii naţional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti) se efectuează din contul mijloacelor prevăzute anual în acest scop în bugetul de stat al Republicii Moldova, precum şi din mijloacele alocate de sponsori, din donaţiile benevole ale persoanelor fizice şi juridice, ale organizaţiilor şi fundaţiilor de binefacere autohtone şi de peste hotare, din alte surse financiare legale.

Activităţile de susţinere şi consolidare a diasporei moldoveneşti este reglementată de un şir de acte normative ale Republicii Moldova cum ar fi:

Nr.

Denumirea actului normativ

Text

1.

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1638 din 30.08.2000 privind susţinerea persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare, şi colaborarea cu acestea

MD [57KB]
RU [86KB]

2.

Hotărîrea Guvernului nr.1322 din 29.12.2000 cu privire la unele măsuri de susţinere a persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare, cu modificări

MD [89KB]
RU [135KB]

3.

Hotărîrea Guvernului nr.228 din 24.02.2005 cu privire la Consiliul coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare

MD [59KB]
RU [85KB]

4.

Hotărîrea Guvernului nr.511 din 01.06.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare

MD [63KB]
RU [96KB]

5.

Hotărîrea Guvernului nr.809 din 10.07.2006 cu privire la aprobarea Programului de acţiuni pentru susţinerea persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hotare (diaspora moldovenească), pe anii 2006-2009

MD [118KB]
RU [149KB]

6.

Hotărîrea Guvernului nr.1521 din 29.12.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind susţinerea financiară a activităţilor de păstrare a identităţii naţional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti)

MD [79KB]
RU [149KB]