PROGRAMARE
on-line

Galerie Foto

This text will be replaced
Privatization

Ministerul Afacerilor Externe şi Integarării Europene Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova

Centrul de Apel E-services Registru Chamber

Titlu de călătorie

 

Programare ON-LINE

 

 Titlul de călătorie este documentul de călătorie provizoriu eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova cetăţenilor Republicii Moldova, apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, precum şi cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care, din motive obiective, nu pot obţine un asemenea document la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova.

Titlul de călătorie se eliberează următoarelor categorii de persoane:

La depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie, solicitantul înaintează următoarele documente:

Titlul de călătorie poate fi eliberat şi la solicitarea scrisă a autorităţilor Republicii Moldova, autorităţilor Republicii Elene sau Republicii Cipru, precum şi a organizaţiilor internaţionale şi neguvernamentale, în următoarele cazuri:

Taxa consulară şi taxa aferentă pentru perfectarea titlului de călătorie – 25 Euro.

Contul bancar al Misiunii:
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 10448048131

ATENŢIE:
Achitarea serviciilor consulare se face exclusiv în prin virament bancar. Secţia Consulară a Ambasadei nu acceptă nici un fel de plăţi la sediu misiunii.

 

   Ancheta Titlu de calatorie

   Anexa 3

   Anexa 4